Privacy

privacy-1Op Doorlopend-Krediet-Lening.nl is de privacy van bezoekers van het grootste belang.

Statistieken
Zoals bijna alle andere websites maken wij gebruik van een bezoekers teller. De gegevens die worden gezien zijn bijvoorbeeld ( IP ) adres, browsertype, Internetprovider, bezoekduur en tijd, entree/exit paden, trent analyze, demografische gegevens.

Wij verzamelen met onze statistieken geen e-mail adressen of persoonlijke gegevens.

Cookies
Doorlopend-Krediet-Lening.nl maakt gebruik van cookies om voorkeuren van bezoekers te onthouden.
Doorlopend-Krediet-Lening.nl heeft geen toegang noch controle over cookies die worden gebruikt door adverteerders.

Doel
Met deze website willen wij u zoveel mogelijk goede en objectieve informatie geven over comfortabel geld lenen. Deze website is er op gericht u een overzicht te geven.

Disclamer
Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel wij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.